Belépés Regisztrálás Székelyföldi Jégkorong Akadémia főtámogatója
Confidentialitatea datelor

Definiții:

  • "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

  • "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

  • "operator": FUNDAȚIA MENS SANA, cu sediul social în Mun. Miercurea Ciuc,  jud. Harghita, Str. Kossuth Lajos, Nr. 38, cod fiscal 7209900,

  • "site": site-ul web szja.ro

 

Această politică se referă la datele prelucrate pe acest site de către operator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site se face conform Regulamentului GDPR în vigoare (Legea 679 din 27 aprilie 2016).

 

Aceste date sunt următoarele:

nume și prenume
număr telefon
adresa de e-mail


Aceste date sunt prelucrate numai după trimiterea formularului de contact.
Vizitatorul site-ului nu este obligat în nici un fel să completeze și să trimite formularul de contact.

 

Dreptul de a cere ștergerea datelor prelucrate: Aveți dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate pe site prin trimiterea următorului formular prin e-mail (manager@szja.ro) sau prin poșta la adresa firmei.

Operatorul nu a înstrăinat şi nu va înstrăina către terţi niciodată date cu caracter personal despre vizitatorii site-ului.

 

 

 
 
 
 
 
Minden jog fenntartva. Copyright © 2016 SZ.J.A. Székelyföldi Jégkorong Akadémia